събота, 27 февруари 2010 г.


Защо Бог така създаде тоя свят? – Защото обича хората, и те пожелаха тоя свят. Питате: Как ще се докаже, че Бог обича хората? – По това, че съществува зло в света. Понеже ви обича, Той ви е дал безгранични права, да се проявявате свободно. Тази е причината за съществуването и на доброто, и на злото, но сами ще си носите последствията. Значи, любовта се познава по това, че е допуснала злото. – Защо хората са недоволни? – Защото са турили любовта отвън, а не вътре в себе си. Когато любовта се изявява на физичното поле отвън, веднага иде злото. Децата обичат плодове. Като гледат ябълките на дървото, те започват да се бият за тях, кой да вземе повече. Ако братчетата имат добри, съзнателни отношения помежду си, те ще си разделят ябълките по равно и няма да се бият за тях.
Четири братчета ще разделят ябълката на четири. Следователно, когато любовта се проявява само отвън, ражда се злото; когато се проявява отвътре, ражда се доброто. Затова някои хора разрешават въпросите външно, а други – вътрешно. В първия случай резултатът е един, във втория случай – друг. Обаче, и едните, и другите изпълняват Божията воля.
Да ги изпита, стр.212-213, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 25 февруари 2010 г.


Досега хората са изучавали само определенията и допълненията в живота. Те говорят за къщи, за пари, за търговия, за ядене и пиене, за бани, за разходки и др. В това няма нищо съществено. Какво печелите, ако придобиете всичко, към което се стремите? Ако имате къщи, пари, имоти, ще станете ли по-красиви, по-здрави, по-учени? Освен грижи и безпокойства, нищо друго няма да придобиете.
В правда, истина и светост, стр.286-287, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 23 февруари 2010 г.

Животът подразбира всички благоприятни условия, чрез които се изразяват човешкият ум, човешкото сърце и човешката воля. За да се разбере животът, нужна е жива вяра по отношение на самата реалност – да не гледаме на нея като на нещо отвлечено. Бог е великата реалност. Той е невидим, защото вие сте Го направили такъв. Вие се движите в противоположна посока на Него. Затова е казано: „Бога никой никога не е видял.” Вярно е, без светлина човек не може да види Бога. Бог е истинската светлина, няма какво да виждаме. Видимото не може да се види. Светлината не може да се види. Тя разкрива нещата, прави ги видими, но тя самата не може да се види.
Огнената пещ, стр.117, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 21 февруари 2010 г.


Днес всички хора искат да видят физическия Христос. Женените имат физическия Исус, но не Го признават. Вашият възлюблен е вашият Исус. Защо не Го признавате? Вие сте като фарисеите и садукеите, които видяха Христа, но не Го отрекоха. С какво ще докажат мъжът и жената, че са вашите избранници? Мъжът казва на жената: Аз съм твоят избранник. Жената не го признава и търси друг мъж. Жената казва на мъжа: Аз съм твоята избранница. Мъжът не я признава и търси друга жена. Казвам: Исус е дошъл вече за въс, но вие не Го признавате, търсите Го другаде: ту в лицето на някой свещеник, ту на мъж или жена. Като не Го намерите, казвате: Не е тук. Дойде някой ясновидец, казвате: Тук е! После виждате, че и тук Го няма. Търсите Го в една, във втора, в трета църква, но и там Го няма. Казвате: От небето ще дойде. И оттам не дохожда. Най-после, като не дохожда отникъде, казвате: Това е празна работа, нищо няма да излезе от нея. Поне да ударим на ядене и пиене. Ако очаквате хората да ви покажат де е Христос, работата ви е спукана. Христос ще дойде отвътре. Той е вече вътре във вас. Душата и духът ви трябва да го познаят. Вашата душа и вашият дух трябва да ви открият, кой е Христос.
Дойди след мене!, стр.276, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 19 февруари 2010 г.


...в Божествения свят никаква религия не съществува. Там няма храмове, свещеници, одежди, служби. Там има неща, за които не сте мислили. Ако ви кажа какво има там, трябва да си послужа с езика на Павел, който казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за ония, които Го любят”. – Кога се яви религията? – След падането на първия човек. Тогава започнаха да се строят църкви, в които да служат свещеници и владици. Казваш: „Ще вървя по пътя на свещениците.” – Чудно нещо! Защо не вървиш след Бога, а ще вървиш след свещениците? Вие сами ги създадохте и казвате, че Бог говори чрез тях. – Лъжете се. Бог не говори чрез платени хора, каквито са свещениците, владиците. Бог не управлява и чрез платени съдии, министри и управници. В Божествения свят не се плаща за никакви служби. Там всички работят даром, от любов.
Двете жени, стр.256-257, Новият човек, НБ 1921, София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 17 февруари 2010 г.

Сегашните християнски народи са изопачили Христовото учение, както и служенето на Бога. Днес се служи на църквата, не на Бога. Днес правят църкви, икони позлатяват, банки отварят, но това не е съществено. Добродетелите са същественото в живота. Те трябва да се насаждат и култивират.
Любовта – носителка на живота, стр.92, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 15 февруари 2010 г.

...ще бъдем ли щастливи? – Тъкмо това не желая. – Защо? – Защото е невъзможно да бъде човек много щастлив. Защо ще се стремите към невъзможни неща? Каже ли някой, че ти желае щастие, той те залъгва. Друг е въпросът, ако ти желае сърце топло, душа свежа, ум светъл и дух крепък – условия да се развиваш. Твоят приятел трябва да ти желае да растеш, да напредваш в развитието си, но не да те направи щастлив. И майката трябва да се стреми детето и да расте и се развива правилно, а не да бъде щастливо. Днес децата очакват от родителите си да ги направят щастливи; родителите очакват щастие от децата си. Слугите очакват щастие от господарите си, господарите – от слугите си. Това е лъжлива, крива философия. Всички обещават да дадат това, което не могат. Никоя форма – на организация или общество, не може да ви направи щастливи. – Възможно е това, но в кой свят? Ако е на физическия, съмнявам се. Следователно, докато живеете на земята, щастието може да бъде само като далечна цел, но не и като обект за постигане. В Божествения свят може да се говори за щастие, обаче на физичния свят ще говорите за постижения на ума, на сърцето и на душата. Само така ще използувате живота, който ви е даден.
Да ги изпита, стр.208-209, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

събота, 13 февруари 2010 г.


Защо съществуват богатството и сиромашията? – Не може без тях. Проследете живота на природата и ще видите, че и там съществува богатството и сиромашията. Те са състояния на разумния живот. Бог дава богатство на човека, за да познае неприятелите и враговете си; да разбере, кое го спъва в живота. Бог дава сиромашия на човека, за да познае приятелите си, както и всички положителни, възходящи сили, които работят за негово добро.
Любовта – носителка на живота, стр.89, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 11 февруари 2010 г.Мъж или жена, всеки трябва да дружи с благородни хора, не със знатни. Не всеки виден, знатен човек е благороден. Понеже интересите на хората се преплитат, те мислят, че дружбата им с професори, министри, доктори ще им пренесе голяма полза. Важно е човек да бъде благороден, независимо от положението, което заема. Силата не е признак на благородство. Физически силен е едно нещо, духовно силен е друго. Първият носи бомби, пушки, и всеки момент може да убие човека. Вторият не носи никакво оръжие, но – дето влезе, помага, повдига хората. Вътрешната, духовната сила определя достойнството на човека.
В рова на лъвовете, стр.137, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 9 февруари 2010 г.

Вашето съзнание трябва да схване, да се отвори за Божествената Светлина, след което ще се яви това хубаво ухание, както се явява при цветята. Всички възвишени души ще дойдат да вземат от този нектар, който се крие у човека. Съществува обмяна между човешката душа и тези възвишени духове. Ако душата не се е разтворила като цвят, те идват и след като не намерят нищо, отиват си; а ако дойдат и намерят нещо, те оставят своето благословение. Затова ви казвам, че трябва да пазите онези, които са поели задължението да живеят абсолютно без никаква лъжа. Всяка ваша лъжа ще пожелаете да се изкорени! Никаква лъжа, никакво самооправдание, никакво самоосъждане! Защото самооправданието и самоосъждането са грях пред Бога. Ти ще признаеш самата Истина така, както е – нито повече, нито по-малко. И никога не прави опит да излъжеш себе си или окръжаващите. А когато направиш една погрешка, ще влезеш дълбоко в душата си и ще я изправиш чисто и искрено. И когато осъзнаеш грешката си, ще я изкорениш с дълбок плач – не такъв обикновен плач, но дълбок, искрен. Само тогава ще има растене, това ще бъде едно благословение.
Вътрешното разбиране на духовния живот, стр.320-321, Новият живот /Съборно слово 1922-24/, Бяло братство 2009

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 7 февруари 2010 г.


Казвам: Човек може да се прояви в своята пълнота, само когато съзнава, че Бог живее едновременно и в него, и в неговия ближен. Това ще съзнаеш само когато си в мъчнотии и страдания. Ако търсиш Бога в охолството си, никога няма да го намериш. Аз не говоря за този Господ, Който сегашните хора познават. Говоря за оня Господ, Който ви се открива, когато сте изоставени от всички хора, когато сте в противоречия, когато сте на смъртно легло. Само умиращият може да познае Бога. Само оня, който минава от смърт към живот, може да познае Бога. Да минеш от смърт към живот, това значи да се очистиш от всички стари разбирания и заблуждения. Смъртта казва: Долу всякаква собственост! Тя лишава човека от здраве, имот, от всичко, което притежава на земята. Тя казва: Само оня може да познае истинския Бог, който следва моите закони. Не може да познае Бога оня, който мисли само за благоутробието си. Ще напълниш стомаха си с патици, кокошки, агънца и прасета и ще мислиш за Бога! Това е невъзможно. Това значи, да натовариш колата си с нечистотии. Освободете се от всички нечистотии. Освободете се от лъжата. От нея помен не трябва да остане във вас. Умът ви трябва да се проникне абсолютно от идеята за Бога. Щом намерите Бога, вие ще се върнете отново в света, но вече като господари на себе си, като хора, които могат да помагат на слабите и страдащите.
Сеятелят, стр.52, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 5 февруари 2010 г.

Сега всички, които идвате тук, имате едно заблуждение – мислите, че като приближите до мен или че като чуете нещо, то ще ви ползва. Може да ви ползва, но още пророкът е казал: „Тия хора се приближават само с устата, а не със сърцето си.” Вашето сърце далече отстои от Господа. Половината от вас сте само съгледвачи, дошли сте да шпионирате, а другата половина не сте решили да служите на Господа. Казвам ви Истината. Днес Господ ви пита чрез мене готови ли сте да пожертвате живота си за Него. Ще кажете, че вярвате. Важно е не в какво вярвате, а какво можете да направите. Това, което можете да направите днес – то е, което трябва, което Господ иска. Вътрешното състояние е важно. Където се увеличава благодатта, увеличават се едновременно и грехът, и благодатта.
Съвети и наставления за учениците, стр.324, Новият живот /Съборно слово 1922-24/, Бяло братство 2009

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 3 февруари 2010 г.Бъди богат по ум и по сърце. Не се привързвай към външното богатство. Истинското богатство е в добродетелите на човека. Богат е само оня, който води чист и свят живот. Това се отнася както до отделния човек, така и до всеки народ. Благоденствието на един народ се определя от неговия духовен и морален живот. Това е истина, която трябва да се проповядва мълчаливо, без думи. Само животът може да я проповядва. Кога проповядва житото? – Когато се смели на брашно и влезе в стомаха като хляб. И плодовете проповядват мълчаливо. Всяка мълчалива проповед дава добри резултати. Ако искаш да проповядваш, проповядвай с живота си. Право учение е това, което се проповядва мълчаливо. Чистота и светост, ето истинската проповед.
Сеятелят, стр.58-59, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 1 февруари 2010 г.Всеки иска да излезе от дисхармонията в живота, но не знае как. Той е свързан с хиляди поколения преди него, които са грешили и предавали своите погрешки на бъдещите поколения. Ето защо, за да изправи погрешките си, човек трябва да надникне в миналото, дето се крият както добрите и положителни черти, така и отрицателните. Като работи съзнателно върху себе си, човек работи и върху ония, с които е свързан. Като изправя себе си, той изправя и своите близки. Запример, в миналото човек е работил много за развиването на личните си чувства. Днес те са спънка при духовното му развитие. Ако не може да се справи с тях, човек започва да страда и мисли, че хората не го уважават, не му се кланят, не го зачитат. Бъди извор, всички ще те уважават и почитат. Да бъдеш извор, това значи да даваш. Давайте на хората от богатството на своя ум, на своето сърце, на своята душа и те ще ви обичат, ще ви бъдат близки. Бъдете проводници на Божиите блага и енергии, за да ви търсят и почитат. Четирите положения,стр.330, Възможности за щастие, СБ София 1941

Първия Български Бутон за споделяне