сряда, 31 март 2010 г.


...в живота има много работи, които не трябва да бъдат явни, защото са в процес на своето развитие. Много неща в човека трябва да останат в тайна, докато узреят. Казвате: Нека се знаят нещата. – Не, нещата трябва да станат знайни, само когато узреят напълно. Кой изважда зелените плодове на пазара? Една мисъл, която не е узряла още, трябва да седи на дървото да зрее. Всяко чувство, което не е узряло, трябва да седи на дървото да зрее. Всяка постъпка, която не е узряла още, която не се е оформила, трябва да седи на дървото, докато узрее. И най-после, не води малките деца при дърветата да им показваш незрелите плодове, да не ги туряш в изкушение. И себе си не поставяй в това положение.
Ликвидация със стария живот и приложение на новия, стр.180, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 29 март 2010 г.


Не само ние да обичаме да не ни лъжат, но и ние никога по никой начин в себе си, като съдим някого, да не позволяваме никаква лъжа. Аз говоря за вътрешната лъжа. Човек в съзнанието си трябва да бъде тъй буден, че по никой начин да не допусне нито една бяла лъжа. Всичко да бъде чисто вътре. Отвън лъжата може. От външната кал ти може да се освободиш, но калта да не проникне вътре в теб. На златото може да полепне кал отвън, но златото се измива. Но ако тази кал успее да проникне в златото вътре, то изгубва своята цена. Та лъжливите, чуждите идеи, това е една външна кал, която не трябва да проникне във вътрешния живот, който Бог ни е дал. И ние никога не трябва да изгубваме онази вяра, която Бог е вложил в нас.
Обмяна на божественото, стр.222, , Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

събота, 27 март 2010 г.


Някой път вие се обезсърчавате, че онова, което вие говорите на хората, не ви слушат и не ви вярват. Не зная, че кому са вярвали хората до сега? Това не е една мярка, дали хората ще вярват във вас, но въпросът е дали вие ще вярвате в онова, което казвате. И вие като проповядвате, и вие сами не вярвате в това. И вие се колебаете. Ако вие се колебаете в себе си, защо ще изисквате другите хора да не се колебаят. Та силата ви ще седи в това – и всички хора да се разколебаят, вие да се не колебаете! Че ако слънцето залезне и аз легна и съм тих и спокоен; другите се безпокоят, а аз вярвам, че слънцето ще изгрее.
Три неща са потребни, стр.193, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 25 март 2010 г....онзи, когото ти любиш, той ще те изпита. Без да искаш, ще те изпита; мислите ли, че един учител, който люби своите ученици, които не ги изпитва, че той е спечелил нещо? В изпита ученикът придобива нещо. Учителят ще дигне някой път някой ученик, ако не знае, нищо няма да му каже, и бележка няма да му тури. Но при всяко вдигане се образува една връзка. Образува се една вътрешна връзка между Бога и нас при всяко изпитание, което ние минаваме...Без изпитания не може да има връзка между нас и Бога. Нямаме тогава връзка. Следователно големите изпитания, това са вътрешни връзки, които ни свързват. И ние уякваме. И тогава любовта на Бога ще се прояви. Защото при големите мъчнотии, ако ние не можем да издържим, в нас има някой, който може да издържи.
Три неща са потребни, стр.200, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 23 март 2010 г.


Ако направите една погрешка, не се осъждайте, но изправете погрешката си. Най-малката погрешка, която направиш, подразбира най-малкото добро. Изправянето на погрешката пък подразбира двойно добро. Значи, направената погрешка е едно добро, а изправянето на погрешката е двойно добро. Погрешките се допущат в живота, за да се удвои доброто в човека.
Същината на човека, стр.42, Възможности за щастие, СБ София 1941

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 21 март 2010 г.


Правете опити в областта на любовта като започнете от най-малкото, микроскопическо добро. При това, опитайте се да направите едно малко добро, първо към ония, които не обичате. Лесно се прави добро на тия, които обичате. Ще изчистиш обувките на тоя, когото не обичаш. Това ще произведе преврат в него. Малкото добро, направено с любов, се предпочита пред голямото добро без любов.
Поздравът на любовта, стр.316, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 19 март 2010 г.


Не мислете, че човек сам може да създаде в себе си възвишени и светли мисли. Никой сам не създава своите мисли! За да попадне някоя светла мисъл във вашия ум, преди всичко тя е минала през ред същества по-възвишени и по-благородни от вас. Ако вие ù дадете благоприятни условия за развитие, тя ще ви подигне. Същевременно вашите мисли отиват надолу към същества, по-нискостоящи от вас. Значи в природата става прекръстосване на мислите. Висшите същества влияят на човека, но и човек им влияе. Човек влияе на по-нискостоящите от себе си, но и те му влияят. Затова, когато изучавате живота си, трябва да разграничавате мислите, да разбирате кои мисли идат отдолу и кои отгоре, за да знаете как да ги обработвате.
Време и сила, стр.9-10, Време и сила, МОК г.5 София 2002

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 17 март 2010 г.


Този, когото ти обичаш, той сам трябва да дойде при тебе, а не ти да отидеш при него. Какво значи да отидеш сам? Питам, аз ли отивам при светлината или тя – при мене? – Тя идва при мене. Това е обич, това е Божествено. Аз ли създавам хубавата мисъл, или тя сама иде? Тя сама идва, понеже ме обича. Аз ли отивам при лошата мисъл, или тя идва при мене? – Тя идва при мене. Лошата мисъл ме обича. Под „лоша мисъл” имам друго разбиране. Например, като не обичаш някого и го обидиш, ако е силен, той е готов да се хвърли върху тебе. Ако е слаб, а ти го обичаш, но друг някой го обиди, ти вземаш неговото място и го защитаваш.
Конкретното в любовта, стр.129, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 15 март 2010 г.Е, същественото, което трябва да остане у вас, това е всеки от вас – който и да е той, да виждате в брата си хубавата страна на техния живот. Виждаш ли доброто у брата си, ти Бога виждаш. Виждаш ли злото у брата си, ти себе си виждаш. Не гледайте себе си у хората, но гледайте Бога в хората. Това е практическата страна в живота. Това е примирението. Друго примирение няма. Ти никога не можеш да се примириш с човека, докато не гледаш Бога в него. Ако гледаш себе си в него, ти не можеш да се примириш с него. Ако гледаш Бога в себе си, и той гледа Бога в тебе, това е примирението в света. Това трябва да се приложи.
Учение и служение на Бога, стр.110, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

събота, 13 март 2010 г.


Оценявайте всичко, което хората правят заради вас. Бог е, Който ги праща да ви услужват, да ви правят добрини. Щом оценявате доброто, отдето и да иде то, първо вие се повдигате, а после помагате и на другите. Като оценявате доброто, което ви правят другите, вие се облагородявате и образувате хармонична връзка помежду си.
Зората на живота, стр.107, Възможности за щастие, СБ София 1941

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 11 март 2010 г.


Да обичаш един човек, той може да те обиди, и много други неща да ти направи, но един ден като го видиш, че страда и му помогнеш, твоята любов не се е прекъснала! А като го видиш, че страда, и не му помогнеш, тогава любовта я няма там. Там, дето е любовта, тя изправя всичките погрешки. И гледайте всички да изправите погрешките си! Не дръжте една погрешка в себе си. Не я дръжте. Колкото се може по-скоро, изправете я! Аз не искам да се изповядвате един на друг. Но казвам, вътрешно един на друг се изповядвайте. В невидимия свят изповядайте се за всички ваши погрешки. И се поправете в невидимия свят. Всички отворете сърцата си и ума си, и се изповядайте...И тогава всяка вечер, като се върнете дома си, отвори сърцето си, и кажи молитвата си пред Бога, за да се поправят работите, несгодите, понеже сме в един свят на големи изпитания. Да не мислите, че сте много силни. Всеки ден живота на човека му седи на една нишка.
Вярата и любовта, стр.69-70, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 9 март 2010 г.Бог е поставил българите на тясно, за да се научат да мислят право. Всеки сам трябва да се изправи. Казвам: Не очаквайте от никого нищо. Бъдете доволни на това, което Бог ви е дал. Уповавайте само на Бога. Бъдете вътрешно силни. Дайте ход на вътрешния подтик в себе си, който може да оправи всичките ви объркани работи.
Фарисей и садукей, стр.40, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 7 март 2010 г.


Сегашните хора нямат ясна представа за света, създаден от Бога, поради което често изпадат във вътрешни смущения и безпокойства. Плаши ги мисълта, какво ще стане с тях. Ако обичат някого или ги обичат, страхуват се да не загубят любовта си. Един човек може да те обича толкова, колкото той сам обича Бога. При това, той ще те познава дотолкова, доколкото ти познаваш Бога. Той е готов да се жертвува за тебе, ако ти се жертвуваш за Бога. Устойчивостта и постоянството в любовта на другите към вас зависи от вашата любов към Бога. Любовта ви към Бога определя любовта на ближните ви към вас. Сигурността на живота ви се определя също така от вашата любов към Бога и от Неговата любов към вас. Любовта е единствената сила, която регулира нещата.
Четирите положения,стр.326-327, Възможности за щастие, СБ София 1941

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 5 март 2010 г.


Когато вярваш, не трябва да туряш никаква граница. Не я туряй за днес. Не я туряй за скоро. Не я туряй за след 100 години. Не бързай. Имай вяра. И трябва да знаеш, туй, което искаш, ще дойде навреме. Туй, което ти трябва, ще дойде точно навреме. Не се безпокой, ако не идва. Има нещо у тебе, като отмахнеш всичките препятствия, които съществуват, непременно онова, от което ти имаш нужда – дали е за твоето здраве, дали е за твоето спокойствие, дали е за доброто на дома ти – то ще дойде точно навреме. Туй е опитността на вековете; опитността на всички напреднали души, те са проверили този закон. И вие трябва да го проверите. Вяра, чрез която всичко ще дойде.
Важността на черния дроб стр.36, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 3 март 2010 г.


...ще ви приведа един окултен разказ в притчи или в символи. – Защо не го предавам направо? – Защото истината, със своята светлина, е непоносима за човешките очи. Тя трябва да мине през известна среда, за да се смекчи. Каква ще бъде тая среда, не е важно. Може да бъде вода, може да бъде и въздух. Щом се смекчи малко, тя става поносима за очите.
Да ги изпита, стр.202, Новият човек, НБ София 1947

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 1 март 2010 г.


Не зависи от вас, но трябва една вътрешна готовност, когато Духът ви посети. Защото ще дойде време да ви посети. И силата на Духа е както слънцето, като изгрева. Най-първо като изгрее на хоризонта, то осветлява най-високите планински върхове; и после, колкото по-надолу слиза, осветлява всичките предмети. Такова е изяснението на Духа. Когато Духът дойде, нито един от вас няма да остане, на когото Духът да се не изяви. Но ще зависи от вашата готовност, която имате сега; и която ще придобиете, за да ви говори Духът. Ако сте готови, ще ви говори. Ако не сте готови, ще ви огрее, и после ще отмине. И после ще чакате другото проявление на Духа, периодически.
Сега, онези от вас, които разбирате, не губете условията. По някой път вие губите условията. Казвате: Как трябва да живеем духовен живот? То е съзнанието вътре. Ти можеш да се занимаваш с най-долните работи, да копаеш, но ще имаш Божественото съзнание в тебе. И ти може да си цар, и пак да нямаш туй съзнание.
Аз го създадох! стр.13, Аз го създадох, УС 1936-37, Ст.Загора 2003

Първия Български Бутон за споделяне