сряда, 18 май 2011 г.Никой не може да познае Христа, ако няма Любов в себе си. Всеки човек, който се държи здраво в рамките на една църква или на едно верую и не вижда нещата по далеч от тези рамки, неговата любов е несъвършена. Който познава Христа, той ще обича всички тия хора, които Христос люби. Той ще бъде съгласен с Христа във всички негови мисли, чувства и действия. Христос е дошъл да спаси всички хора и затова казва: любете враговете си! Някой казва: аз обичам всички хора. Питам: „враговете си обичаш ли? - До там още не съм дошъл.” Да, но Христос обича и тях. Тогава как може да обичате всички хора, а да не обичате враговете си, които Христос обича като хора? Според този човек могат да се обичат тия хора, които са в една и съща църква с него. Той не обича хората, които пренадлежат към друга църква. Христос казва: иде време, когато хората няма да се кланят нито в Ерусалим, нито в тази, нито в онази гора, но ще се покланят на Бога в Дух и Истина. Тогава кои хора ще обичате? Една църква, един Бог има в света и Той е навсякъде.
Тази притча, Затова се родих, НБ 9-та серия, т.1
26 декември 1926 г. София

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 15 май 2011 г.


Казвам: сега идат важни времена за човечеството, когато хората не трябва да се обезсърдчават. По-важни времена от сегашните никога не са наставали на Земята. Времената, които сега преживявате са велики по своите идеи. Много същества от невидимия свят биха дали милиони, за да присъстват в тия времена на Земята, но не ги пущат. Всички билети за представлението, което ще се даде на Земята, са вече продадени. Много ангели хлопат, искат да дойдат за това представление, което ще се разиграе, но няма места повече. Затова тия от хората, които са недоволни от своя живот, нека продадат билетите си на някой от споменатите ангели, те да дойдат на Земята, а недоволните хора да отидат горе. Това, което ви говоря е велика истина. Сега е време всеки да покаже, че е човек. Дали сте българин, англичанин, американец, германец или какъв да е, това не е важно, времената са едни и същи за всички. Важното за вас е да използвате добрите условия на живота. Аз вярвам, че ще ги използвате, защото всичко това, което ви говоря не е ново, нито старо. Аз ви говоря за реалното, което всякога е ново. Ние не искаме да посаждаме нови неща във вас. Всичко това Бог е посадил във вас още в далечното минало, а сега то само ще прорасте, ще цъфне и ще даде своя плод. Аз вярвам и зная, че всичко е посято от Бога, а сега трябва само да се събуди. Аз не вярвам в закона на новото присаждане. Това, което отпосле се присажда, лесно се чупи. Има нещо посято в човека още от хиляди години. То е божественото, което чака времето си само, за да се пробуди...
Божият дух е вложил всичко това в човека. И когато дойде божествената топлина, тя ще стопи снега и леда, ще потекат водите и всичко ще започне да расте и да цъфти, да вързва и да зрее.
Не Го приеха , Затова се родих, НБ 9-та серия, т.1
28 ноември 1926 г. София

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 8 май 2011 г.


...за кого грее Слънцето? Всеки човек, който съзнава, че Слънцето грее за него, действително грее за него. Всеки човек, който съзнава, че Слънцето грее за него, той има специална връзка със слънчевите лъчи, които ще действат върху него по особен начин. Не съзнава ли човек това нещо, тогава и Слънцето не ще може да му въздейства. И наистина, много хора се греят на Слънцето, но то не им въздейства, не може да ги лекува. Съвременните хора са нещастни по причина на това, че допущат отрицателни мисли в себе си. Всички хора живеят със съмнения. Те се съмняват дали има бъдещ живот, дали Бог съществува, дали хората, с които се срещат и разговарят са честни, дали няма да ги излъжат и т.н. Има ред правила, както и цяла азбука, по която вие може да познаете честния, добрия човек. Това е наука, това е знание, с което не трябва да ловите хората като дедективи, но то трябва да се употребява за вашето самовъзпитание, за облагородяване на вашата душа. Само смиреният човек може да се ползува от това знание. Който придобива това знание, той ще стане велик, учен човек. Този учен човек ще бъде посрещан навсякъде с почести и слава, но отиде ли всред живата природа, той остава своята торбичка отвън, сяда смирено пред нея и започва да слуша като малко дете нейните уроци. Запътите ли се към живата природа със съзнание на велик, учен човек, тя няма да ви допусне даже до вратата си. Смирение се изисква от всеки човек! Живата природа е вложила всичко във вас и всеки момент тя ви съдейства за разработване на вашите мисли и чувства. Тя, като грижовна майка, всеки час ви обръща внимание на всичко, което става около вас.
Как ти се отвориха очите? , Затова се родих, НБ 9-та серия, т.1
21 ноември 1926 г. София

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 5 май 2011 г.


И тъй, когато някой казва, че има всичко в себе си това подразбира, че Бог живее в него и той живее в Бога. Хората живеят в него и той живее във всички хора. Значи, когато кажа, че имам всичко в себе си, подразбирам целокупния живот, изразен във всички живи съществва. Когато кажа, че мога да направя всичко, подразбирам, че аз и всички хора, които живееем в Бога, със своите познания можем да направим всичко. Следователно, цялото битие се изразява в съвкупността на малките работи. Ако запалим само една свещ, в невидимия свят тя ще причини много нещо, защото многото, изобилието винаги се ражда от малкото. В това отношение всеки човек представлява малка свещица, която прибавена към многото свещи, изваршва важна работа.
Мойсей и Христос, Затова се родих, НБ 9-та серия, т.1
7 ноември 1926 г. София

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 3 май 2011 г.


Като говоря за отношенията между мъже и жени, аз разглеждам вътрешния смисъл на тия отношения, а не повърхностните отношения. Няма смисъл да говоря за повърхностните отношения, понеже те не представляват здрави връзки. Природата признава само божествени връзки, само божествените отношения между мъже и жени. Мъжът и жената представляват души, които са излезли от Бога. Освободете мъжа от неговата форма, както и жената от нейната форма и наблюдавайте, как ще се обичат като души. Следователно, от гледището на висшата математика, като съберете тия две души и ги слеете в една, тяхната светлина ще се увеличи два пъти. Същевременно и топлината на тия души ще се увеличи два пъти. При това ние не говорим за топлина, която изгаря, но за топлина, която носи живот в себе си. Щом топлината и светлината на тия души се увеличи два пъти, едновременно с това ще се увеличи и тяхната интелигентност, както и всички останали способности. Докато между душите не става такова съчетание, бъдещата култура няма да се създаде. За в бъдеще мъжете и жените няма да се женят, но ще се съчетават като души, ако искат да създадат ново поколение, което да бъде носител на нови идеали, на нов живот. Бъдещите хора трябва да станат носители на възвишен, божествен идеал. Любовта не се изразява само в близост между хората, нито само в хващане на ръцете или само гледане в очите. Да гледаш човека право в очите, това подразбира да гледаш през прозорците в неговата осветена стая.
Иди повикай мъжа си! Праведният, НБ Сила и живот 9-та сер. Т.3
6 март 1927 г. София

Първия Български Бутон за споделяне