петък, 3 юни 2011 г.


Всяко поетично, музикално или художествено произведение, това са живи неща,създадени от човешкия дух. Като разглеждате всички тия творения внимателно, с желание да ги разберете, ще видите, че те са живи неща. Целият Стар Завет, както и Новият Завет са живи книги. Всички хора, за които се говори там, са живи, те и сега са между вас. Ще кажете: това вече е измислица, така може да говори човек, на когото дъската е мръднала. Питам: когато мъжът бие жена си, или жена бие мъжа си, дъската им на мястото ли е? Когато учител бие учениците си, дъската му на мястото ли е? Когато някоя млада мома или млад момък се подават на лош, извратен живот, дъската им на мястото ли е? Ама ние мислим, че всичко това е необходимо за еволюцията на човека. Каква логика има в това мислене? И затова повтарям: ония хора, които са писали и създали както Библията, така и онези творения в поезията, музиката и художеството са живи и днес и ние всички се намираме под тяхното влияние. И всичко велико и възвишено, което човек чувства в себе си е резултат на влиянието на тия велики, безсмъртни души. Това не казвам само аз, но и те потвърждават, че всичко, което ви говоря, е истинно и вярно. Те казват: този е пътят, за който и ние свидетелстваме. И наистина, всичко смъртно ще изчезне, всичко ще се измени, но в най-трудните времена на живота си вие ще срещнете тези безсмъртни души, които ще ви кажат: не бойте се, ние сме с вас.
Сам с ума си, Влизане, НБ Сила и живот 9-та сер. Т.2
9 януари 1927 г. София

Първия Български Бутон за споделяне

Няма коментари:

Публикуване на коментар